Okkinga Communicatie

De website okkinga.nl en de inhoud ervan zijn eigendom van en worden beheerd door Okkinga Communicatie.

Toepasselijkheid

Deze disclaimer (Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op uw bezoek aan en uw gebruik van okkinga.nl, als ook op de via of op deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten.

Door uw bezoek en gebruik van okkinga.nl gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Wij wijzen u erop dat deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Wij adviseren u om geregeld te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd. Om de Algemene Voorwaarden op te slaan of te printen kunt u gebruikmaken van de printmogelijkheid van uw browser. Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in 2003.

Okkinga.nl is opgezet als informatieve site en is niet bedoeld als advies. De website heeft ook niet als primaire doel het afsluiten van transacties.

Functioneren van okkinga.nl

Wij stellen alles in het werk om okkinga.nl goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat okkinga.nl ten allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het gebruik van okkinga.nl en het verminderd of tijdelijk niet functioneren van okkinga.nl.

Informatie op okkinga.nl

Wij stellen okkinga.nl met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor wij de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens of informatie niet kan garanderen. Keuzes of beslissingen die u op basis van deze informatie maakt, zijn voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk gehouden worden.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op okkinga.nl en de informatie bij Okkinga Communicatie. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Okkinga Communicatie de inhoud van okkinga.nl en haar toepassingen, anders dan voor zuiver persoonlijk gebruik, te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks naar externe internetpagina’s dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op okkinga.nl een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar okkinga.nl.

Ons Privacy- en Cookiebeleid is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Samenwerken, geïnteresseerd of meer informatie?
Neem contact op
Okkinga Communicatie
Onze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Klik op 'Ik ga akkoord' om toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. Lees meer over cookies