Introductie Fiks
Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân

Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân financiert initiatieven en projecten die de Friese IJsselmeerkust sterker, mooier, fijner, leuker en/of duurzamer maken. Met het geld uit het omgevingsfonds kunnen lokale projecten gerealiseerd worden. Alle ideeën zijn welkom en worden beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid.

  • #branding
  • #huisstijl
  • #website
Branding

Voor Stichting Omgevingsfonds Windpark Fryslân was een nieuwe naam en pay-off gewenst. Een naam die los staat van Windpark Fryslân, windmolens, geld, een Fries tintje heeft en linkt met het Iselmar of de Kuststripe: Fiks Omgevingsfonds. Voor een sterke IJselmeerkust.

Huisstijl

Bij kustgebieden hebben we het over land (groen) en water (blauw). Naast de stevige en krachtige typografie zitten er, als grafisch element, gestileerde waterringen in verwerkt. Deze ringen symboliseren de verbondenheid van natuur, bewoners, toerisme etc. Daarnaast begint een initiatief met een aanvraag die kan uitgroeien tot een prachtig uitgevoerd plan. “Van goed idee tot mooi project, samen fiksen we het!”

Website

Met het geld uit het omgevingsfonds kunnen inwoners, bedrijven, stichtingen en verenigingen in de regio lokale projecten langs de kust van het IJsselmeer realiseren. Voor het indienen van een aanvraag is een website ontwikkeld waar 3x per jaar via een formulier aanvragen kunnen worden ingediend die worden beoordeeld op geschiktheid en haalbaarheid.

Elk project is een unieke kans om jouw merk in de spotlight te zetten.

Neem contact met ons op